Samsung

視圖 方格 列表

34 項目

每頁
設置降序方向
 1. Samsung Galaxy A23 6+128GB 5G
  Samsung Galaxy A23 6+128GB 5G
  HK$ 2,498.00

  限量30部

  只限指定門市自取

 2. Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G Bora紫
  Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G Bora紫
  HK$ 6,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 3. Samsung Galaxy A13 A136B 6+128GB 5G
  Samsung Galaxy A13 A136B 6+128GB 5G
  HK$ 1,998.00

  限量30部

  只限指定門市自取

 4. Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+512GB 5G 冰川藍
  Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+512GB 5G 冰川藍
  HK$ 9,298.00

  只限指定門市自取

 5. Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+512GB 5G 石墨黑
  Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+512GB 5G 石墨黑
  HK$ 9,298.00

  只限指定門市自取

 6. Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+256GB 5G 冰川藍
  Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+256GB 5G 冰川藍
  HK$ 8,298.00

  只限指定門市自取

 7. Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+256GB 5G 石墨黑
  Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+256GB 5G 石墨黑
  HK$ 8,298.00

  只限指定門市自取

 8. Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+256GB 5G 杏桃粉
  Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+256GB 5G 杏桃粉
  HK$ 8,298.00

  只限指定門市自取

 9. Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+256GB 5G BORA 紫
  Samsung Galaxy ZFlip4 F7210 8+256GB 5G BORA 紫
  HK$ 8,298.00

  只限指定門市自取

 10. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 鈦灰黑
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 鈦灰黑
  HK$ 15,598.00

  限量10部

  只限指定門市自取

 11. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 珍珠金
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 珍珠金
  HK$ 15,598.00

  限量10部

  只限指定門市自取

 12. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 炭灰綠
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 炭灰綠
  HK$ 15,598.00

  限量10部

  只限指定門市自取

 13. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+256GB 5G 珍珠金
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+256GB 5G 珍珠金
  HK$ 14,598.00

  限量5部

  只限指定門市自取

  缺貨
 14. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+256GB 5G 炭灰綠
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+256GB 5G 炭灰綠
  HK$ 14,598.00

  限量5部

  只限指定門市自取

  缺貨
 15. Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 棉花白
  Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 棉花白
  HK$ 2,998.00

  只限指定門市自取

 16. Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 天空藍
  Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 天空藍
  HK$ 2,998.00

  只限指定門市自取

 17. Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 蜜桃粉
  Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 蜜桃粉
  HK$ 2,998.00

  只限指定門市自取

 18. Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 型格黑
  Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 型格黑
  HK$ 2,998.00

  只限指定門市自取

 19. Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 棉花白
  Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 棉花白
  HK$ 3,998.00

  只限指定門市自取

 20. Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 天空藍
  Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 天空藍
  HK$ 3,998.00

  只限指定門市自取

 21. Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 蜜桃粉
  Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 蜜桃粉
  HK$ 3,998.00

  只限指定門市自取

 22. Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 型格黑
  Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 型格黑
  HK$ 3,998.00

  只限指定門市自取

 23. SAMSUNG Galaxy M33 5G (絲光棕)
  SAMSUNG Galaxy M33 5G (絲光棕)
  Special Price HK$ 2,068.00 Regular Price HK$ 2,298.00

  只限指定門市自取

 24. Samsung Galaxy A52 5G 8+256GB 炫目白
  Samsung Galaxy A52 5G 8+256GB 炫目白
  HK$ 3,998.00

  限量1部

  只限指定門市自取

  缺貨
 25. Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G 霧光黑
  Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G 霧光黑
  Special Price HK$ 5,998.00 Regular Price HK$ 6,298.00

  只限指定門市自取

 26. Samsung Galaxy S22 Ultra S9080 12+512GB 5G 霧光白
  Samsung Galaxy S22 Ultra S9080 12+512GB 5G 霧光白
  HK$ 10,798.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 27. Samsung Galaxy S22 Ultra S9080 12+512GB 5G 霧光黑
  Samsung Galaxy S22 Ultra S9080 12+512GB 5G 霧光黑
  HK$ 10,798.00

  只限指定門市自取

 28. Samsung Galaxy S22+ S9060 8+256GB 5G 霧光白
  Samsung Galaxy S22+ S9060 8+256GB 5G 霧光白
  HK$ 7,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 29. Samsung Galaxy S22+ S9060 8+256GB 5G 霧光黑
  Samsung Galaxy S22+ S9060 8+256GB 5G 霧光黑
  Special Price HK$ 7,698.00 Regular Price HK$ 7,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 30. Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G 粉紅金
  Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G 粉紅金
  Special Price HK$ 5,998.00 Regular Price HK$ 6,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 31. Samsung Galaxy S21 FE G9900 8+256GB 5G 陶瓷白
  Samsung Galaxy S21 FE G9900 8+256GB 5G 陶瓷白
  Special Price HK$ 2,712.00 Regular Price HK$ 5,598.00

  限量1部

  只限指定門市自取

  缺貨
 32. Samsung Galaxy S21 FE G9900 8+256GB 5G 丁香紫
  Samsung Galaxy S21 FE G9900 8+256GB 5G 丁香紫
  Special Price HK$ 2,712.00 Regular Price HK$ 5,598.00

  限量1部

  只限指定門市自取

  缺貨
 33. Samsung Galaxy S21 FE G9900 8+256GB 5G 橄欖綠
  Samsung Galaxy S21 FE G9900 8+256GB 5G 橄欖綠
  Special Price HK$ 2,712.00 Regular Price HK$ 5,598.00

  限量7部

  只限指定門市自取

  缺貨
 34. 手機更換服務 ($588計劃) - 任何理由 想換就換!
  手機更換服務 ($588計劃) - 任何理由 想換就換!
  HK$ 588.00

  *此產品經電郵發送

視圖 方格 列表

34 項目

每頁
設置降序方向